Tudományos Kutatóhely

Tájékoztatásért felelős személy:

Szabóné Szabó Andrea alezredes mb. osztályvezető
Telefonszám: Városi +36 1 474 1668, HM: 02 2 22677
E-mail: hvk.tkh@hm.gov.hu