2016

Dr. Besenyő János


Mező András

 • A biztonság vizsgálata új, szokatlan megközelítéssel in Honvédségi Szemle 144. évf. 2016/1. szám 159-160.o.

 • Az amerikai stratégiaalkotás elméleti kérdései in Honvédségi Szemle 144. évf. 2016/2. szám 3-12. o.

 • „Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek” című könyvről, in: Honvédségi Szemle, 144. évf., 2016/2 sz.

Miletics Péter

 • La République Centrafricaine. Andrea Balogh – János Besenyő –Péter Miletics – Dávid Vogel; Édité par l’Atelier des Recherches Scientifiques de l’état-major, le Service de Géoinformation de l’Armée hongroise et le Centre Universitaire Francophone de l’Université de Szeged, Szeged 308. p.

 • Egyiptom a „tágabb” keleti Mediterráneum geopolitikai eseményeinek fókuszában. in.: Vogel D.-Mező A. /szerk./ (2016 Mediterráneum: múlt, jelen, jövő. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest pp. 251-276.


Sipos Zoltán

 • A kibertér biztonságával kapcsolatos alapvető kérdések áttekintése in Honvédségi Szemle 144. évf. 2016/1. szám 27-36. o.

Dr. Vogel Dávid

 • BRICS countries in Africa – Intensifying relations In. Vogel Dávid [szerk.]: Afrika, a kihívások és lehetőségek kontinense, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest, 2016 (szerkesztés alatt)

 • Andrea Balogh – János Besenyő – Péter Miletics – Dávid Vogel: La République Centrafricaine. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Centre Universitaire Francophone de l’Université de Szeged, Szeged, 2016, ISBN 978-963-12-5103-6

 • Vogel Dávid [szerk.]: Mediterráneum: múlt, jelen, jövő Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Budapest, 2016, ISBN 978-615-5585-00-5

 • Besenyő János – Prantner Zoltán – Speidl Bianka – Vogel Dávid: Az Iszlám Állam: Terrorizmus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016, ISBN 978-963-09-8441-6

 • Magyar katonai műveletek a CSDP égisze alatt a Balkánon In. Besenyő János – Türke András – Wagner Péter: Magyarország és a CSDP 10 éve, Budapest, 2016 (megjelenés alatt)

2015


Dr. Besenyő János

 • Balogh Andrea - Besenyő János - Miletics Péter-Vogel Dávid (2015): Közép-afrikai Köztársaság. Országismertető. MH HVK Tudományos Kutatóhely-MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest 221. p. (ISBN:978-963-89948-2-0)

 • A COIN-mûveletek afrikai tapasztalatai: Nyugat-Szahara Hadtudomány 25:(1-2) pp. 89-91. (2015) Napjaink Hadtudománya: Az aszimmetrikus hadviselés. Budapest, Magyarország: 2014.11.12

 • Besenyő János - Prantner Zoltán Tunisia’s Security Concerns Academic and applied research in public management science Vol. 14:(Number 1 - 2015) pp. 5-21. (2015)

 • Besenyő János - Gömöri Roland Christians in Syria and the civil war In: Bátor Peter , Ondrejcsák Róbert (szerk.)

 • Panorama of global security environment 2014. Pozsony: Center for European and North Atlantic Affairs (CENAA), 2015. pp. 219-230. (ISBN:978-80-971124-9-3.)

 • Bátor, Peter – Ondrejcsák, Róbert. (eds.): Panorama of global security environment 2014. Center for European and North Atlantic Affairs (CENAA), Bratislava 2015, 672 pp. ISBN 978-80-971124-9-3.

 • Besenyő János - Prantner Zoltán Anszar as-Saria – Tunézia In: Kiss Álmos Péter (szerk.) Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek . Budapest: Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), 2015. pp. 107-127. (ISBN:978-963-89948-4-4)

 • The participation of Hungarian soldiers in UN peacekeeping operations in Angola Proelium-Revista cientifica da academia militar Serie VII:(no. 9.) pp. 121-137. (2015)

 • Gerillaháború Nyugat-Szaharában: Polisario vs. Marokkó és Mauritánia Hadtudomány 25:(E-szám) pp. 48-58. (2015)

 • Winning wars amongst the people: case studies in asymmetric conflict, by Peter A. Kiss, (Háborút nyerni a nép között - asszimetrikus hadviselési esettanulmányok) - recenzió Sereg Szemle XIII. évfolyam, 1. szám:(2015. január-március) pp. 151-154. (2015)

 • Besenyő János - Molnár Erik Maintien de la paix de l'ONU avec participation hongroise: Namibia In: Kiss Álmos Péter (szerk.) Nobel Science Review (Asian quarterly of international research) Volume II.:(No 1. July 2015) pp. 22-35. (2015)

 • Besenyő János - Prantner Zoltán The Emergence and activity of Tunesia’s most fearful terrorist group Strategic Impact (Romania) 54:(1/2015) pp. 137-150. (2015)

 • Winning Wars amongst the People: Case Studies in Asymmetric Conflict - About a book by Péter A. Kiss Honvédségi Szemle (2008-) volume 143:(Special Issue 2015) pp. 178-181. (2015)

 • Not the invention of ISIS: Terrorists among immigrants Journal of security and sustainability issues 2015. September, Volume 5:(Number 1) pp. 5-20. (2015)

 • Besenyő János - Mayer Adam Boko Haram in Context: The Terrorist Organizations’s Roots in Nigeria’s Social History Defence against terrorism review Volume 7, Summer 2015:(Number 1) pp. 47-58. (2015)

 • Nem az ISIS találmánya - terroristák a migránsok között Felderítő Szemle XIV. évfolyam:(3. szám, 2015. szeptember) pp. 17-43. (2015)

 • Suicide Terror Attacks in Africa Strategic Impact (Romania) 56:(3/2015) pp. 90-100. (2015)

 • A kereszténység történelme és szerepe az afrikai kontinensen Felderítő Szemle XIV. évfolyam:(4. szám, 2015. november) pp. 23-35. (2015)

Dr. Kiss Álmos Péter

 • Kiss Álmos Péter (szerk.) Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek Budapest: Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), 2015. (ISBN:978-963-89948-4-4)

 • Szomália - a világ legveszélyesebb helye In: Kiss Álmos Péter (szerk.) Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek. Budapest: Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH), 2015. pp. 347-369. (ISBN:978-963-89948-4-4)

Mező András


Dr. Stohl Róbert


Dr. Vogel Dávid

Miletics Péter

 • Közép-afrikai Köztársaság. Országismertető. Balogh Andrea-Besenyő János-Miletics Péter-Vogel Dávid; MH HVK Tudományos Kutatóhely-MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest 221. p.

2014


Dr. Besenyő János

 • Besenyő János - Prantner Zoltán - Speidl Bianka - Vogel Dávid Magyar műveleti tapasztalatok Maliban Honvédségi Szemle, 2014/2. szám, pp. 78-92.

 • Végtelen történet, avagy nyugalom lesz végre Szomáliában? Honvédségi Szemle (2008-) 142:(3) pp. 157-160. (2014)

 • Besenyő János - Miletics Péter / Hosszu István (szerk.) Országismertető - Egyiptom (második, bővített kiadás) Budapest: MH Geoinformációs Szolgálat (2007-től), 2014. 294 p. (ISBN:978-963-89948-1-3)

 • Besenyő János - Miletics Péter A 2013-as fordulat: az egyiptomi nyár Szakmai Szemle 2014:(2) pp. 27-62. (2014)

 • A Veszprém megyei alkotmányos mozgalom és a Honvédegylet a "kis forradalom" idején p. 159. p. Honvédségi Szemle 2014/4, 159. oldal (2014)

 • Western Sahara and Migration ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE Vol 13:(No 2) pp. 251-260. (2014)

 • Besenyő János - Vojnár Gábor Where the Hungarian arms industry should be heading? Műhelytanulmányok (Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Fejlesztéspolitikai és Külgazdasági Kutatóműhelyének időszaki kiadványa) 1:(1) pp. 51-86. (2014)

 • Hungarian soldiers in EUTM MALI Tradecraft Review 2014/2:(SPECIAL ISSUE) pp. 5-18. (2014)

 • A Kárpát-medence földrajza: Főszerkesztő: Dövényi Zoltán Sereg Szemle: XII:(2) pp. 209-2011. (2014)

 • Magyar katonák Afrikában Interpress Magazin XXXIV:(10) pp. 50-57. (2014)

 • Can the "Arab Spring" present a real threat to Europe? Strategic Impact (Romania) Volume 50, 2014:(Issue 1) pp. 32-44. (2014)

 • Könyvismertető: Világföldrajz - főszerkesztő: Tóth József Sereg Szemle: XII:(3) pp. 162-163. (2014)

 • Magyar katonák tevékenysége az angolai ENSZ-békeműveletekben Hadtudomány 24:(3-4) pp. 63-77. (2014)

 • Gerillaháború Nyugat-Szaharában - Polisario vs. Marokkó és Mauritánia Afrika tanulmányok VIII:(4) pp. 39-67. (2014)

 • Besenyő János - Prantner Zoltán New Terrorist challanges in the Sinai Peninsula - Prominent jihadist organisations Strategic Impact (Romania) 3/2014: pp. 39-47. (2014)

Dr. Kiss Álmos Péter

 • Kiss Álmos Péter - Besenyő János - Resperger István Országismertető - Szomália (második, bővített kiadás) Budapest: Honvéd Vezérkar, 2014. 189 p. (ISBN:978-963-89037-6-1)

 • Winning Wars amongst the People: Case Studies in Asymmetric Conflict Lincoln: University of Nebraska Press, 2014. 256 p. (ISBN:978-1-61234-700-4)

 • A negyedik dimenziós hadviselés és kérdései: a felkelés elleni műveletek alapelvei Honvédségi Szemle (2008-) 142:(2) pp. 22-38. (2014)

 • John Keegan: A csata arca - közkatonák háborúja, 1415-1976 Sereg Szemle 12:(2) pp. 212-214. (2014)

 • Resperger István - Kiss Álmos Péter - Somkuti Bálint Negyedik generációs hadviselés: néhány alapfogalom Honvédségi Szemle (2008-) 142:(1) pp. 4-12. (2014)

 • Besenyő János - Miletics Péter (2014): A 2013-asfordulat: az egyiptomi nyár. in.: Szakmai Szemle 2. szám pp. 27-61.

 • Besenyő János - Miletics Péter (2014): Egyiptom. Országismertető (második, bővített kiadás), MH Összhaderőnemi Parancsnokság-MH Kiképzési és Doktrinális Központ-MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest 294. p.

Mező András

 • A szárazföldi harcászati tevékenységek fogalomrendszere, IN: Honvédségi Szemle, 2014/1,

Dr. Vogel Dávid

Miletics Péter

 • Egyiptom. Országismertető (második, bővített kiadás) Besenyő János-Miletics Péter; MH Összhaderőnemi Parancsnokság-MH Kiképzési és Doktrinális Központ-MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest 294. p.

 • A 2013-asfordulat: az egyiptomi nyár. in.: Szakmai Szemle 2. szám pp. 27-61.