Nemzeti ellenállóképesség: Lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben

Konferencia meghívó!

A mai világot egyrészt a bizonytalanság, komplexitás, kétértelműség, másrészt viszont a dinamizmus, összekötöttség és gyors technológia fejlődés jellemzi. E tényezők megváltoztatják az emberek életét. A gyors változások következtében a természeti és ember-okozta katasztrófák a nyugati társadalmak sebezhető (de legalábbis érzékeny) pontja. Ugyanakkor a nehéz helyzetekben kormányoktól megoldást váró mentalitás, és előkészületek helyett az "éppen időben" magatartás lecsökkentette a társadalom képességét, hogy ellenálljon a természeti csapásoknak vagy a hibrid hadviselés alattomos kihívásainak, és gyorsan talpra álljon. ...bővebben


Társadalom és Honvédelem, 2017. november 8-9.

Konferencia meghívó!

Az állam területi szuverenitásának legfőbb letéteményese annak mindenkori fegyveres ereje. A konferencia célja, hogy a honvédelem támogatottsága a civil lakosság körében erősödjön, ezért olyan történelmi, társadalmi folyamatok feltárására törekszik, amelyek hatással vannak a jelenkori magyar társadalomra. A konferencia távlati célja, hogy a különböző szakterületek művelői, kutatói, szakemberei – legyenek azok katonák, vagy civilek – jobban megismerjék egymás tevékenységét, annak a civil társadalomra gyakorolt hatását, és ezen ismeretek tükrében jobban, még összehangoltabban támogathassák egymás munkáját.


Konfliktusok a szürke zónában: az alkalmazkodás kihívása

Meghívó!

Közel hét évtizeden át a NATO szövetség politikai kohéziója és katonai ereje garantálta at Euro-Atlanti térség jólétét és biztonságát. E világrendet most feltörekvő államok és nem-állami entitások támadják agresszívan. Olyan eszközöket alkalmaznak, amelyek ugyan távolról sem mondhatóak békésnek, de a hagyományos háború küszöbét nem érik el. A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely nemzetközi konferenciát szervez, melynek célja megvitatni e kihívások spektrumát, valamint a lehetséges nemzetállami és szövetségi válaszokat.

További információkért kattintson ide.2016.11.09-10 Aszimmetrikus hadviselés: A múlt, a jelen és a jövő konfliktusa konferencia

A második világháborút követő hét évtized során a nagy intenzitású, hagyományos, államok közötti háborúk ritka eseményekké váltak, a hadviselés domináns formája az állam és nem-állami hadviselők közötti konfliktus lett. A fegyveres harc szabályai is alapvető változáson mentek át - amennyiben léteznek egyáltalán. A hadviselők figyelmen kívül hagynak, vagy szánt szándékkal megsértenek hagyományos tilalmakat; a harcolók és civilek közötti különbség elmosódik, mert a nem-állami hadviselő a nép között rejtőzik; a nemzetközi határok elvesztik jelentőségüket. Ugyanakkor nem tűnt el az az egzisztenciális fenyegetés, amit a magas intenzitású nemzetközi "hagyományos" háború képvisel. Józan előrejelzések szerint mindez így is marad a 21. század során. A Honvéd Vezérkar tudományos kutatóhelye nemzetközi konferenciát szervez e kérdéskör tanulmányozása céljából. A konferencia során lehetőség nyílik kutatási eredmények bemutatására és ellentmondásos kérdések megvitatására.


2016.05.25 Kína: a globális kihívások tükrében

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, valamint az ELTE Konfuciusz Intézet szimpóziuma az egyik legősibb, de napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő civilizációs terének történelmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamataira fókuszál. A feltörekvő kínai gazdaság megalapozta az állam nagyhatalmi pozícióját, átstrukturálva a globális erővonalak térszerkezetét.Kína befolyásával, érdekérvényesítő képességével minden globális és regionális aktornak számolnia kell. Mindemellett azonban szükséges a belső, az államteret meghatározó tényezők – vallási, etnikai, politikai, gazdasági jellemzők – helyes értelmezése, amelyek jelentősen módosíthatják Peking jövőbeli nemzetközi szerepvállalását. A konferencia témája a kínai gazdasági-társadalmi tér aktivitásának, geopolitikai-geostratégiai érdekartikulációjának sok-szempontú elemzése, amely meghatározó lehet a mind az eurázsiai, mind pedig a globális hatalmi kapcsolatok bonyolult rendszerére. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a kínai gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, ezzel összefüggésben a Peking által percepcionált világrendről, valamint ezzel összefüggésben azokról a problémákról, amelyek részben e hatalom felemelkedése „termelt” ki.
A konferencia programjának megtekintése. Online regisztrációs felület megnyitása.

2016.03.02 Migráció konferencia

A konferencia egy ősidők óta létező jelenség modernkori kiváltó okaira fókuszál. Ebben a folyamatban a lakó- és társadalomváltásra kényszerülők motivációi nem szűkíthetők egyetlen tényezőre. A vallási, etnikai, politikai és gazdasági okok mellett más, a befogadó társadalmak számára elfogadhatatlan indítékok is megjelentek, amelynek hátterében az Afrika és a Közel-Kelet térségeiben zajló, az államépítés, - illetve lebontással kapcsolatos események állnak. A konferencia témája annak a migrációs kihívásnak az sok-szempontú elemzése, amely napjainkban az Európai Unió talán legsúlyosabb válságát eredményezték, miközben Magyarország számára is kockázatokat hordoz. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon az említett problémák gyökeréről, a jelenlegi helyzetről, valamint a várható tendenciákról.

A konferencia programjának letöltéséhez kattintson ide.
A migráció konferencia powerpoint előadásai az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg.

2015.11.12 Afrika: Kihívások és lehetőségek konferencia

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely a Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont, valamint a hongkongi Alfred Nobel Open Business School támogatásával 2015. november 12-én 9 órai kezdettel tudományos konferenciát rendez a Stefánia Palotában, melynek fókuszában Afrika áll. Déli kontinentális szomszédunk helyzete rendkívül összetett, számos aspektusban közvetlenül is hatást gyakorol Európára, így hazánkra is. Az afrikai kontinens országai függetlenségük elnyerését követően csak minimális mértékben tudtak kiépíteni működőképes és fenntartható államszervezetet, így a fiatal államoknak számos és egyre súlyosbodó problémával kellett szembenézniük.
A konferencia programjának letöltéséhez kattintson ide.